پیشنهادات و توضیحات

۱- کسانی که تا تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ برای انتخاب نماینده و وکیل اقدام نکنند، اموال به نسبت سهم ایشان باقی می‌ماند تا روند قانونی را طی کند. ۲- چون تکلیف کارخانه مشخص نیست و نیاز به پیگیری برای تعیین تکلیف و احتمالاً ابطال سند و برگرداندن آن به ملک شکات دارد(سند کارخانه به نام […]

ادامه ...
۲۰
اسفند ۱۳۹۲
نویسنده
برچسب‌ها

گزارش جلسه در محل دادسرای عمومی و انقلاب

به اطلاع شاکیان محترم آقای علی اصغر غریب شیرنگی می‌رساند با توجه به پیگیری‌های انجام شده از طرف برخی شکات و با عنایت به انتصاب جدید در قسمت اجرای احکام در دادسرای عمومی به ریاست آقای شعبانی رئیس اجرای احکام و توجه ویژه‌ای که ایشان به حل مسأله شیرنگی دارند با هماهنگی دادگاه و اقدام […]

ادامه ...
۲۰
اسفند ۱۳۹۲
نویسنده
برچسب‌ها